W Radiu Niepokalanów

Podczas czerwcowego wyjazdu do miejsca działalności apostolskiej Ojca Maksymiliana Kolbego, odwiedziliśmy studio Radia Niepokalanów oraz nagraliśmy audycje na temat specyfiki studiów dziennikarskich w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW oraz na temat studenckiego życia w Warszawie. Zapraszamy przed odbiorniki radiowe: 22.06 o godz. 18.40, 28.06 o godz. 14.10 oraz 29.06. o godz. 18.10.

Nowy Zarząd Koła Naukowego Studentów

W dniu 1 marca ukonstytuował się nowy Zarząd Koła Naukowego Studentów IEMiD w składzie następującym:

Prezes – Ida Malec

Wiceprezes – Karolina Sierota

Skarbnik – Karol Wojciechowski

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy! Najbliższe spotkanie w środę 22 marca o godz. 10.45 w sali 407.

Nowy Zarząd Koła Naukowego Studentów 2017

16 grudnia (piątek) godz. 8.30 – spotkanie KNS

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych współpracą w Kołem Naukowym Studentów IEMiD na spotkanie w dniu 16 grudnia br. godz. 8.30 do sali 227A. Tematem naszych obrad będzie nauka poprawnej metodologii pisania artykułów do recenzowanych czasopism naukowych o profilu medioznawczym.

ks. Rafał Leśniczak

Galeria przedsiębiorczych kobiet – kiermasz rękodzieła

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na kiermasz rękodzieła Galeria przedsiębiorczych kobiet, który odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w budynku Auditorium Maximum.

Więcej informacji na stronie: http://teologia.uksw.edu.pl/node/482

ks. Rafał Leśniczak

Pół wieku później. List biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 r.

17 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, której tematem przewodnim był List biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 r. Naukowcy z Polski, Niemiec i Ukrainy ze szczegółami przedstawili uczestnikom okoliczności powstania i konsekwencje Listu zarówno polityczne, religijne jak i teologiczne. Konferencja była również współorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundację Konrada Adenauera. Wśród prelegentów były tak znamienite osoby jak ks. abp prof. dr hab. Henryk Muszyński, prof. dr hab. Andrzej Dudek, dr Ewa Czaczkowska czy prof. dr Karl-Joseph Hummel. Na uwagę zasługuje fakt, że uczelnia otrzymała możliwość zetknięcia się z oryginalnym Listem z 1965 r. Licznie przybyli studenci dzięki uczestnictwie w konferencji mogli poszerzyć wiedzę o ten ważny okres z najnowszej historii Polski.

Paweł Bączek

Kino z Duszą

Festiwal Filmów Dokumentalnych „Kino z Duszą” – organizowany przez Fundację Areopag XXI,  a wspierany przez wolontariuszy Koła Naukowego Studentów IEMiD – to wydarzenie niezwykłe. W ciągu dwóch dni w Kinie Wisła w Warszawie zostały przedstawione filmy, których nie można obejrzeć w wielkich salach kinowych. Są to produkcje wyciszone, nastawione na kontemplację i refleksję.

Trzecia edycja Festiwalu „Kino z Duszą” odbyła się w dniach 20-21 listopada, jak zwykle w formie pozbawionej jakichkolwiek opłat. Kampania promocyjna zakrojona na szeroką skalę (m. in. w radiu, telewizji czy mediach społecznościowych) miała na celu zaintrygowanie jak największej liczby potencjalnych odbiorców.

Pierwszym filmem była „Inka. Zachowałam się jak trzeba”. Ten czarno-biały film w sposób niezwykle sugestywny zobrazował historię 18-letniej sanitariuszki zgrupowania majora Łupaszki, która została bestialsko zamordowania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Liczne pytania publiczności do współautora filmu (na sali w porannych godzinach przeważała młodzież) świadczyły o tym, że postać Inki i Żołnierzy Wyklętych jest ważna i obecna w masowej wyobraźni młodego pokolenia.

Następnym filmem był dokument pod tytułem „Żadnego prawa nie złamałem” w reżyserii Andrzeja Dudzińskiego. Jest to kolejna czarno-biała produkcja, która opowiada wzruszającą historię Maksa Stroma i Marty Kos, która rozegrała się na Kaszubach w ostatnich latach drugiej wojny światowej. Muzyka Ignacego Wiśniewskiego dopełniła ten pełen smutku obraz, który rozegrał się w tamtych czasach. Pozytywne zakończenie filmu pozwala odetchnąć od trudnej tematyki. Można zaznaczyć, że właśnie takie filmy dokumentalne, które pokazują tragiczne historie wojenne i powojenne są najlepszą formą edukacyjną dla młodzieży.

„Gniazdo” to ciekawie ukazana historia ludzi, którzy żyją na pustkowiu. Rytm życia, zajęcia, warunki pogodowe – to wszystko pokazuje jak ludzie funkcjonują z dala od cywilizacji. Nieuniknione jest zadanie samemu sobie pytania: „Co by się stało, gdybym to ja znalazł się w takiej sytuacji? Jakbym sobie poradził na pustyni w prowizorycznym szałasie?”. Dokument „Takie śliwki z zagranicy” w reżyserii Marcina Wołkowicza przedstawia próbę asymilacji ludności czeczeńskiej w Polsce. Przedstawione są małe dzieci, które próbują zintegrować się w polskiej szkole ze swoimi rówieśnikami, a pedagodzy przedstawiają liczne problemy i nieporozumienia oraz próby ich rozwiązania. Obraz dopełnia historia 18-letniego Czeczena, który w Polsce mieszka już od 10 lat.

Filmem, który kończył południowy cykl 20 listopada była „Mistyczka z gór”. Bohaterką jest Kunegunda Siwiec, świecka karmelitanka. Dokument próbuje wyjaśnić jej życie i drogę do pełnego mistycyzmu objawienia. Miejsce, w którym toczy się akcja – Beskid Makowski – dopełnia uroku filmu?, dzięki niepowtarzalnemu klimatowi gór. Kunegunda Siwiec między innymi zainicjowała wybudowanie Zakładu Wychowawczego w swojej wsi. Liczni świadkowie oraz rodzina opowiadają jej dzieje. Ciekawym świadectwem jest rodzina, która dzięki modlitwie do Kunegundy doznała cudu uzdrowienie dziecka.

Pierwszą część Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Kino z duszą” można uznać za udaną. W godzinach szczytu salę zapełniało nawet 80 osób – młodzież, która tłumnie przybyła na dokumenty historyczne czy osoby starsze, które obejrzały dokumenty religijne. Całość uświetniła obecność reżyserów, którzy opowiadali o swoich dokumentach. Festiwal nadzorował Pan Michał Plewka, dzięki któremu wszystko przebiegało płynnie i naturalnie.

Zdjęcia pochodzą z facebookowej strony Kino z duszą.

Paweł Bączek

Zapraszamy na debatę „Media publiczne – jakie?”

Koła Naukowe Studentów IEMiD zaprasza na debatę „Media publiczne – jakie?

Zaproszonych gości, Pana Piotra Skwiecińskiego i Jacka Żakowskiego będziemy pytać między innymi o następujące kwestie:

– Co zmieniła nowo wprowadzona mała ustawa medialna przez PiS?
– Czy media publiczne są i były niezależne? Co trzeba zrobić aby takie się stały?
– Czy pluralizm był dotychczas przestrzegany? Czy zapraszanie gości z każdej sceny politycznej definiuje pluralizm medialny?
– Gdzie jest granica pomiędzy informacją a komentarzem? Czy nie została ona zatarta?
– Kto powinien mieć prawo decydowania o kształcie mediów publicznych?
– Czy wywoływanie histerii w kraju i za granicą jest wyjściem z sytuacji?
– Jakie znaczenie mają dla studentów dziennikarstwa obecne zmiany w mediach?

Debata odbędzie się o godzinie 12.00
przy ul. Dewajtis 5 w Auli JANA PAWŁA II

debata_a1

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!