Pół wieku później. List biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 r.

17 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, której tematem przewodnim był List biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 r. Naukowcy z Polski, Niemiec i Ukrainy ze szczegółami przedstawili uczestnikom okoliczności powstania i konsekwencje Listu zarówno polityczne, religijne jak i teologiczne. Konferencja była również współorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundację Konrada Adenauera. Wśród prelegentów były tak znamienite osoby jak ks. abp prof. dr hab. Henryk Muszyński, prof. dr hab. Andrzej Dudek, dr Ewa Czaczkowska czy prof. dr Karl-Joseph Hummel. Na uwagę zasługuje fakt, że uczelnia otrzymała możliwość zetknięcia się z oryginalnym Listem z 1965 r. Licznie przybyli studenci dzięki uczestnictwie w konferencji mogli poszerzyć wiedzę o ten ważny okres z najnowszej historii Polski.

Paweł Bączek

Zapraszamy na debatę „Media publiczne – jakie?”

Koła Naukowe Studentów IEMiD zaprasza na debatę „Media publiczne – jakie?

Zaproszonych gości, Pana Piotra Skwiecińskiego i Jacka Żakowskiego będziemy pytać między innymi o następujące kwestie:

– Co zmieniła nowo wprowadzona mała ustawa medialna przez PiS?
– Czy media publiczne są i były niezależne? Co trzeba zrobić aby takie się stały?
– Czy pluralizm był dotychczas przestrzegany? Czy zapraszanie gości z każdej sceny politycznej definiuje pluralizm medialny?
– Gdzie jest granica pomiędzy informacją a komentarzem? Czy nie została ona zatarta?
– Kto powinien mieć prawo decydowania o kształcie mediów publicznych?
– Czy wywoływanie histerii w kraju i za granicą jest wyjściem z sytuacji?
– Jakie znaczenie mają dla studentów dziennikarstwa obecne zmiany w mediach?

Debata odbędzie się o godzinie 12.00
przy ul. Dewajtis 5 w Auli JANA PAWŁA II

debata_a1

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

KNS IEMiD, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów, Doktorantów i młodych Doktorów z cyklu „Manipulacja w mediach” pt. FAKT I NARRACJA? MANIPULACJA MEDIALNA HISTORIĄ, 13 marca 2014r.

Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Sekcja Naukowo-Badawcza Koła Naukowego Studentów IEMiD oraz redakcja internetowego kwartalnika naukowego „Przegląd Teologii Mediów” zapraszają na III Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów, Doktorantów i młodych Doktorów z cyklu „Manipulacja w mediach” pt. FAKT I NARRACJA? MANIPULACJA MEDIALNA HISTORIĄ, która odbędzie się 13 marca 2014 r. o godz. 9.30, w Auli Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5.

W ramach konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:
1. Polityczna manipulacja w mediach
2. Psychologiczne aspekty manipulacji medialnej w XX i XIX w.
3. Język manipulacji dawniej i dziś
5. Manipulacja historią wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji medialnej
6. Kościół w mediach, media w Kościele
7. Etyczne, filozoficzne i teologiczne aspekty manipulacji historią

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w konferencji ma charakter bezpłatny; dojazd, nocleg, wyżywienie – we własnym zakresie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszonych tematów
3. Ważne daty: ostateczny termin zgłaszania tematów: 14 lutego 2014 r.
informacja o przyjęciu referatu: 23 lutego 2014 r.
4. Zaświadczenia o wygłoszeniu referatu oraz uczestnictwie w konferencji wydawane będą w recepcji w dniu wydarzenia.
6. Nie przewiduje się wydania publikacji pokonferencyjnej.
7. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: manipulacja@uksw.edu.pl

Komitet Organizacyjny:
Opiekun naukowy i koordynator merytoryczny: dr Małgorzata Laskowska
Sekretarz konferencji: mgr Karolina Dziewulska
Pozostali organizatorzy: dr Anna Gębalska-Berekets, mgr Alina Gut, mgr Michał Małek, mgr Ilona Gołębiewska, mgr Robert Mieczkowski, mgr Katarzyna Zarychta, Eliza Janiszewska, Michał Plewka, Diana Golec, Grzegorz Gut

Komitet Naukowy:
Ks. dr hab. Andrzej Adamski
Prof. dr hab. Krystyna Czuba
Ks. dr Zenon Hanas
Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
Prof. SGGW dr hab. Teresa Zaniewska

Zapraszamy na http://www.media.uksw.edu.pl/?mod=info&id=7165