Autorzy

Piotr Drzewiecki
Opiekun naukowy Koła w l. 2007 - 2012. Z-ca Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa WT UKSW w l. 2012 - 2014 i od 2016 r. Kierownik Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów WT UKSW od 2013 r. Dr hab. teologii mediów, specjalista w zakresie edukacji medialnej. Administrator strony internetowej KNS IEMiD UKSW.
Alina Gut
Wiceprezes Koła w l. 2012-2013.
Jakub Rącz
Członek Koła w l. 2012-2013.
Joanna Skotnicka
Prezes Koła w l. 2012-2013.
Małgorzata Laskowska
Opiekun Sekcji Naukowo-Badawczej w l. 2011-2014. Z-ca Dyrektora IEMiD WT UKSW w l. 2014 - 2016. Dr teologii środków społecznego przekazu.
Ewa Czaczkowska
Dziennikarka, dr historii, Adiunkt w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów. Opiekun Koła Naukowego Studentów IEMiD UKSW w l. 2015-2016.
Jan Jaroszyński
W l. 2012 - 2015 Opiekun naukowy Koła oraz Sekcji Multimedialnej (wcześniej pod nazwą: Radiowa, a potem Radiowo-Telewizyjna). Adiunkt w Katedrze Edukacji Medialnej i Języka Mediów w l. 2013-2015. Dr teologii pastoralnej.
ks. Rafał Leśniczak
Adiunkt w Katedrze Teorii, Aksjologii I Prawa Mediów, Opiekun naukowy Koła od 2016 r. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji społecznej.