Sekcja Naukowo-Badawcza zaprasza

nowych członków Sekcji na spotkanie

dn. 19 grudnia 2012 r. (środa), godz. 15.00 w s. 418

Uczestnicząc wraz z nami w konferencjach naukowych,
poświęconych tematyce mediów i teologii, możesz poznać ciekawych ludzi nauki.

Organizując z nami naszą coroczną konferencję „Manipulacja w mediach”,
dbasz nie tylko o własny rozwój, ale również masz realny wpływ na kształtowanie
nauki o mediach i teologii środków społecznego przekazu.

Przyłączając się do nas możesz, wziąć udział w tworzeniu rocznika naukowego studencko-doktoranckiego!

ZAPRASZAMY

Kontakt
dr Małgorzata Laskowska
m.laskowska@uksw.edu.pl

mgr Alina Gut
alinagut@gmail.com