II Międzynarodowa Konferencja „Manipulacja w mediach”

Serdecznie zapraszamy na II Międzynarodową Konferencję Naukową Doktorów, Doktorantów i Studentów z cyklu „Manipulacja w mediach” pt. „Manipulacja w mediach wyzwaniem dla edukacji”. Konferencja odbędzie się 7 marca 2013 r. w Aula Jana Pawła II, UKSW.

Od czasu ogłoszenia przez Marshalla McLuhana, że „środek jest przekazem” minęło już prawie pół wieku. Teza ta, wciąż aktualna, inspiruje do kolejnych badań naukowych nad mediami. Niezwykle trudne, ale jednocześnie fascynujące dla badacza bywa określenie owych cienkich granic, które przebiegają pomiędzy informacją, a perswazją i perswazją, a manipulacją.

Młodzi naukowcy z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW pragną po raz kolejny zaprosić studentów, doktorantów i pracowników naukowych do zmierzenia się z problemem manipulacji medialnej. Tym razem motywem przewodnim ma być współczesna edukacja, wychowanie do mediów i przez media…

Uczestnictwo w niniejszym wydarzeniu naukowym stanowi okazję do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów, oraz pogłębienia uniwersyteckiej współpracy między medioznawstwem, a innymi, istotnymi humanistycznymi i społecznymi dziedzinami naukowymi takimi jak socjologia, psychologia, pedagogika, teologia, prawo, filozofia, etyka, historia, itp.

Dokumenty do pobrania:
Informacja-o-konferencji.doc
Formularz-zgłoszeniowy.doc

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: manipulacja@uksw.edu.pl Ważne daty: ostateczny termin zgłaszania tematów: 15 lutego 2013 r. informacja o przyjęciu referatu: 18 lutego 2013 r. Przyjętym prelegentom zapewniamy bezpłatny udział w konferencji. Dojazd, nocleg, wyżywienie – we własnym zakresie.

Organizatorzy: Sekcja Naukowo-Badawcza Koła Naukowego Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Katedra Pedagogiki Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Komitet Organizacyjny:

Mgr lic. Magdalena Butkiewicz

mgr Alina Gut

mgr Anna Gębalska-Berekets

mgr Sylwia Konopacka-Bąk

dr Małgorzata Laskowska

Michał Małek

Jakub Rącz

Michał Plewka

Łukasz Traczyk

Komitet Naukowy:

Prof. Krystyna Czuba, Kierownik Katedry Pedagogiki Mediów

Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik, Dziekan WT UKSW

Ks. dr Andrzej Adamski, Dyrektor IEMiDu

dr Piotr Drzewiecki

dr Aurelija Juodytė, Uniwersytet Wileński

dr Małgorzata Laskowska

dr Agnieszka Roguska

Dodaj komentarz