„Piłka nożna a komercja – Media z dobrym przesłaniem”, 19 lutego 2014r.

Media…z dobrym przesłaniem – komercja a piłka nożna
Już 19 lutego /środa/ 2014 roku rusza kolejna odsłona projektu Koła Naukowego Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW „Media… z dobrym przesłaniem?”.
Temat tego spotkania będzie poświęcony zagadnieniu komercji w kontekście piłki nożnej. Gościem będzie Rafał Romaniuk – zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Sportowego”. Konferencję będzie prowadził dr Jan Jaroszyński – opiekun KNS IEMiD.

Zapraszamy: środa, 19 lutego, sala 043 – obok dziekanatu., godz. 15.15-16.15 lub 16.30-17.30.

Do tej pory naszymi gośćmi byli: K. Skórzyński /FAKTY TVN/, J. Karnowski /Uważam Rze/, M. Lepa /Polsat Sport/, M. Żukiewicz TVP Sport.”

KNS IEMiD, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów, Doktorantów i młodych Doktorów z cyklu „Manipulacja w mediach” pt. FAKT I NARRACJA? MANIPULACJA MEDIALNA HISTORIĄ, 13 marca 2014r.

Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Sekcja Naukowo-Badawcza Koła Naukowego Studentów IEMiD oraz redakcja internetowego kwartalnika naukowego „Przegląd Teologii Mediów” zapraszają na III Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów, Doktorantów i młodych Doktorów z cyklu „Manipulacja w mediach” pt. FAKT I NARRACJA? MANIPULACJA MEDIALNA HISTORIĄ, która odbędzie się 13 marca 2014 r. o godz. 9.30, w Auli Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5.

W ramach konferencji proponujemy następujące obszary tematyczne:
1. Polityczna manipulacja w mediach
2. Psychologiczne aspekty manipulacji medialnej w XX i XIX w.
3. Język manipulacji dawniej i dziś
5. Manipulacja historią wyzwaniem dla pedagogiki i edukacji medialnej
6. Kościół w mediach, media w Kościele
7. Etyczne, filozoficzne i teologiczne aspekty manipulacji historią

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnictwo w konferencji ma charakter bezpłatny; dojazd, nocleg, wyżywienie – we własnym zakresie.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odrzucenia zgłoszonych tematów
3. Ważne daty: ostateczny termin zgłaszania tematów: 14 lutego 2014 r.
informacja o przyjęciu referatu: 23 lutego 2014 r.
4. Zaświadczenia o wygłoszeniu referatu oraz uczestnictwie w konferencji wydawane będą w recepcji w dniu wydarzenia.
6. Nie przewiduje się wydania publikacji pokonferencyjnej.
7. Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: manipulacja@uksw.edu.pl

Komitet Organizacyjny:
Opiekun naukowy i koordynator merytoryczny: dr Małgorzata Laskowska
Sekretarz konferencji: mgr Karolina Dziewulska
Pozostali organizatorzy: dr Anna Gębalska-Berekets, mgr Alina Gut, mgr Michał Małek, mgr Ilona Gołębiewska, mgr Robert Mieczkowski, mgr Katarzyna Zarychta, Eliza Janiszewska, Michał Plewka, Diana Golec, Grzegorz Gut

Komitet Naukowy:
Ks. dr hab. Andrzej Adamski
Prof. dr hab. Krystyna Czuba
Ks. dr Zenon Hanas
Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Tomasik
Prof. SGGW dr hab. Teresa Zaniewska

Zapraszamy na http://www.media.uksw.edu.pl/?mod=info&id=7165