Pół wieku później. List biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 r.

17 listopada 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa, której tematem przewodnim był List biskupów polskich do niemieckich z 18 listopada 1965 r. Naukowcy z Polski, Niemiec i Ukrainy ze szczegółami przedstawili uczestnikom okoliczności powstania i konsekwencje Listu zarówno polityczne, religijne jak i teologiczne. Konferencja była również współorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundację Konrada Adenauera. Wśród prelegentów były tak znamienite osoby jak ks. abp prof. dr hab. Henryk Muszyński, prof. dr hab. Andrzej Dudek, dr Ewa Czaczkowska czy prof. dr Karl-Joseph Hummel. Na uwagę zasługuje fakt, że uczelnia otrzymała możliwość zetknięcia się z oryginalnym Listem z 1965 r. Licznie przybyli studenci dzięki uczestnictwie w konferencji mogli poszerzyć wiedzę o ten ważny okres z najnowszej historii Polski.

Paweł Bączek