Nowy Zarząd Koła

Pamiątkowe zdjęcie ze śp. ks. prof. Antonim Lewkiem, pierwszym dyrektorem IEMiD UKSW, tuż po wyborach nowego Zarządu Koła w maju 2010 roku, a przed jego chorobą i pobytem w szpitalu.
Na zdjęciu: od prawej: stoją: dr Józef Szaniawski, Magdalena Kowalewska, Magdalena Korzeniewska – Prezes Koła, ks. prof. Antoni Lewek, dr Marta Jarosz. Niżej: Blanka Borys, dr Piotr Drzewiecki.