Nowy Zarząd Koła Naukowego Studentów

W dniu 1 marca ukonstytuował się nowy Zarząd Koła Naukowego Studentów IEMiD w składzie następującym:

Prezes – Ida Malec

Wiceprezes – Karolina Sierota

Skarbnik – Karol Wojciechowski

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy! Najbliższe spotkanie w środę 22 marca o godz. 10.45 w sali 407.

Nowy Zarząd Koła Naukowego Studentów 2017