O Małgorzata Laskowska

Opiekun Sekcji Naukowo-Badawczej w l. 2011-2014. Z-ca Dyrektora IEMiD WT UKSW w l. 2014 - 2016. Dr teologii środków społecznego przekazu.

Sekcja Naukowo-Badawcza zaprasza

nowych członków Sekcji na spotkanie

dn. 19 grudnia 2012 r. (środa), godz. 15.00 w s. 418

Uczestnicząc wraz z nami w konferencjach naukowych,
poświęconych tematyce mediów i teologii, możesz poznać ciekawych ludzi nauki.

Organizując z nami naszą coroczną konferencję „Manipulacja w mediach”,
dbasz nie tylko o własny rozwój, ale również masz realny wpływ na kształtowanie
nauki o mediach i teologii środków społecznego przekazu.

Przyłączając się do nas możesz, wziąć udział w tworzeniu rocznika naukowego studencko-doktoranckiego!

ZAPRASZAMY

Kontakt
dr Małgorzata Laskowska
m.laskowska@uksw.edu.pl

mgr Alina Gut
alinagut@gmail.com

Pielgrzymka dziennikarzy na Jasną Górę

13 października 2012 r.
(sobota)

Program

11.00 – Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem J. E. ks. abp. Wacława Depo – Metropolity Częstochowskiego, przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu
12.15-14.00 – spotkanie w Sali Różańcowej
14.15-15.45 – posiłek
16.00 – różaniec w intencji Ojczyzny i mediów w Polsce
w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej

Zapisy dla studentów
z Instytutu Edukacji Medialnej
i Dziennikarstwa

dr Małgorzata Laskowska (m.laskowska@uksw.edu.pl)
dr Aleksandra Gralczyk (a.gralczyk@uksw.edu.pl)

Zapraszamy!